Hipertenzijos medicinos prietaisas

hipertenzijos medicinos prietaisas

Numatomi medicinos priemonių reglamentavimo pokyčiai.

Medicinos priemonės (prietaisai ) (pagal ES direktyvas)

Medicinos priemonių prietaisų pateikimo rinkai ir naudojimo reikalavimai bei valstybinė priežiūra Lietuvoje yra nustatyta  Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo IV skyriuje. Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, teikiamos Lietuvos rinkai medicinos priemonės privalo atitikti techninių saugos reglamentų reikalavimus, nurodytus žemiau pateiktoje lentelėje: m.

Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių prietaisų saugos techninis reglamentaspatvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro m. V m.

Arterinė hipertenzija

Medicinos priemonių prietaisų terminų apibrėžimai. Medicinos priemonė prietaisas toliau - medicinos priemonė.

hipertenzijos medicinos prietaisas

Tai instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir arba gydymo tikslais ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį gamintojas numatė naudoti -       žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti; -       traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti; -       anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti; -       pastojimui kontroliuoti, ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės.

Aktyvioji implantuojamoji medicinos priemonė.

  • Hipertenzija malšina spaudimą
  • Sergant hipertenzija, galite eiti į sauną
  • Verapamilis nuo hipertenzijos apžvalgų
  • Pamiršau apie hipertenziją
  • Į kokias grupes skirstoma hipertenzija
  • Apie OMRON - Ringitas
  • Kiek yra hipertenzijos stadijų

Tai aktyvioji medicinos priemonė, skirta chirurginiu arba medicininiu būdu visiškai arba iš dalies implantuoti į žmogaus kūną, arba medicininės intervencijos būdu įtaisyti į natūralią žmogaus kūno angą ir hipertenzijos medicinos prietaisas procedūros joje palikti.

Aktyvioji medicinos priemonė. Medicinos priemonė, kurios veikimas yra susijęs su elektros energijos šaltiniu arba bet kokiu kitu energijos šaltiniu, išskyrus tuos energijos šaltinius, kuriuos tiesiogiai pagamina žmogaus organizmas arba traukos jėga.

hipertenzijos medicinos prietaisas

Tai reagentas, iš reagento pagamintas produktas, etaloninė medžiaga, kontrolinė medžiaga, rinkinys, instrumentas, aparatas, įranga arba įrangos komplektas, naudojamas atskirai arba kartu su kitais komplektais, gamintojo skirtas naudoti -       iš žmogaus organizmo paimtų ėminių, įskaitant donorų kraują ir audinius, in vitro tyrimui vien tik arba dažniausiai tik informacijai apie fiziologinę arba patologinę būklę arba įgimtą anomaliją gauti; -       saugai ir suderinamumui su potencialiais recipientais nustatyti; -       terapinių priemonių poveikiui stebėti.

Ėminių talpyklos taip pat laikomos in vitro diagnostikos medicinos priemonėmis. Ėminių talpyklos yra vakuuminiai arba nevakuuminiai prietaisai, specialiai gamintojų numatyti ėminiams, paimtiems iš žmogaus kūnoin vitro diagnostikos tyrimo tikslams, laikyti ir konservuoti.

hipertenzijos medicinos prietaisas

Bendros laboratorinės paskirties gaminiai nėra in vitro diagnostikos medicinos priemonės, jeigu pagal charakteristikas gamintojo nėra specialiai numatytos in vitro diagnostikai naudojamame tyrime. CE ženklu neženklinamos tik pagal užsakymą gamintos medicinos priemonės, medicinos priemonės, skirtos klinikiniams tyrimams ir veikimui vertinti.

hipertenzijos medicinos prietaisas

Tinkamas ir netinkamas CE ženklai. Medicinos priemonės etiketėje turi būti nurodyta ši informacija. Prie visų medicinos priemonių turi būti pridėta naudojimo instrukcija.

hipertenzijos medicinos prietaisas

Naudojimo instrukcija gali būti nepridėta prie I ir II a klasės medicinos priemonių, jei ir be tokių instrukcijų medicinos priemonė gali būti saugiai naudojama. Gamintojo pateikiama informacija etiketėje ir naudojimo instrukcijoje turi būti lietuvių kalba. Atkreiptinas hipertenzijos medicinos prietaisas, kad etikete laikoma informacija pateikiama ant pačios priemonės, ant priemonės sterilios pakuotės, ant priemonės prekinės pakuotės.

Transportavimo pakuotė kurioje gabenamos ar laikomos medicinos priemonės dideliais kiekiais nelaikoma prekine pakuote.

Įdomūs įrašai